Životné poistenie

Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť a istota

Je úplne pochopiteľné, že ani najlepší produkt vás neochráni v tom zmysle, že zabezpečí, aby sa vám nič nestalo. Avšak, keď už sa vám niečo nepríjemné a neočakávané stane, tak vám (alebo vašim najbližším) dobré poistenie pomôže danú situáciu riešiť.

  • Kapitálové životné poistenie –   pre  Váš  pocit istoty a garantovanú úroveň zhodnotenia         vašich úspor je kapitálové životné poistenie presne to  čo potrebujete
  • Investičné životné poistenie –   v prípade že  radi riskujete  a máte záujem o zhodnotenie         úspor, vyberte si tento druh poistenia
  • Poistenie pre deti a mládež  –  zabezpečenie  štartu do dospelého života a  kvalitnú         poistnú ochranu počas  počas nezbedných detských čias
  • Poistenie úrazové  –  zabezpečenie  v prípade nečakanej nepriaznivej žiovtnej  udalosti          pre Vás i Vašich blízkých
  • Poistenie úverové  –  slúži Vám na dočasné krytie rizika smrti poisteného dlžníka         počas splácania úveru alebo inej finančnej pohľadávky