Cestovné poistenie

Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť a istota

Užite si bezstarostné cestovanie vďaka cestovnému poisteniu. Cestovné poistenie zahŕňa okrem poistenia liečebných  nákladov aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, poistenie stornovacích poplatkov,  poistenie  predčasného  návratu aj poistenie asistenčných služieb.