Poistenie majetku občanov

Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť a istota

Nečakané životné situácie, ktoré sa v bytoch alebo domoch bežne stávajú  môžu negatívne ovplyvniť Váš rodinný rozpočet. Na to, aby ste sa vedeli vyhnúť neočakávaným výdavkom na krytie škôd slúži poistenie majetku občanov

Do poistenia spadá:

  • Poistenie bytu – – obývaného/neobývaného/v rekonštrukcii / v užívaní
  • Poistenie rodinného domu – obývaného/neobývaného/v rekonštrukcii / v užívaní
  • Poistenie domácnosti – elektronika/ cennosti / príslušenstvo bytu
  • Poistenie garáže,  chaty,  rekreačnej budovy, hospodárskej budovy, plota a pod.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Jedna sa o poistenie, ktoré sa vťahuje na všeobecnú zodpovednostť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávatelovi zavineným porušením povinností pri plenní pracovných úloh alebo v primaej súvislosti s ním počas trvania pracovného vzťahu a počas trvania poistenia, ak táto jeho zodpovednosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného pracovného predpisu Slovenskej republiky, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Pripoistenia:

  • chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu,
  • škodu na dopravovaných     veciach,
  • rozšírenú územnú platnosť poistenia pre svet
  • škoda na motorovom vozidle