Partneri

Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť a istota

Najväčšie poisťovne  na našom trhu, nám dali dôveru, aby sme pre nich sprostredkovali ich produkty pre Vás. Vzájomný vzťah založený na dôvere a obojstrannej spolupráci, predurčujú našu spoočnosť k tomu aby bola pre vás tým najlepším partnerom.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Generali Poisťovňa, a.s, odštepný závod Genertel
Generali Poisťovňa, a.s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Wustenrot poisťovňa, a.s.
Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Union poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
NOVIS Poisťovňa, a.s.
EULER HERMES S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Slider