Partneri

Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť a istota

Najväčšie poisťovne  na našom trhu, nám dali dôveru, aby sme pre nich sprostredkovali ich produkty pre Vás. Vzájomný vzťah založený na dôvere a obojstrannej spolupráci, predurčujú našu spoočnosť k tomu aby bola pre vás tým najlepším partnerom.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Generali Poisťovňa, a.s, odštepný závod Genertel
Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Wustenrot poisťovňa, a.s.
Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Union poisťovňa, a.s.
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
NOVIS Poisťovňa, a.s.
EULER HERMES S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Slider