Poistenie podnikateľov

Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť a istota

Každé podnikanie prináša so sebou aj rôzne druhy rizík. Vhodné poistenie však môže prípadné škody zmierniť. Ponúkame Vám rôzne druhy poistenia, ktoré si môžete skombinovať na základe Vašich potrieb a zabezpečiť si tak komplexnú poistnú ochranu svojho podnikania.

Druhy poistenia:

  • Poistenie vozového parku
  • Poistenie majetku
  • Poistenie bytových domov
  • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
  • Stavebno-montážne poistenie
  • Stavebno-montážne poistenie
  • Poistenie prepravných rizík
  • Poistenie strojov
  • Poistenie pohľadávok