Brasco SK - samostatný finačný agent

Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť a istota

Poistenie

Od návrhu, cez uzatvorenie, až po straostlivosť o klienta.

Zistiť viac

Poistné udalosti

Od náhlásenia, cez komunikáciu s poisťovňou, až po vybavenie.

Zistiť viac

Partneri

Naše partnerské poisťovne

Zistiť viac
Kto sme

Brasco SK

 • spoločnosť bola založená a vstúpila na slovenský poistný trh v roku 2008 ako nástupnícka spoločnosť BRASCO, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2002
 • získala od Národnej banky Slovenska povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom OPK 16661 – 1/2008
 • zastupuje v oblasti poistenia a háji záujmy občanov, podnikajúcich fyzických osôb, právnických osôb a organizácií.
 • spolupracuje a má uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy so všetkými významnými poisťovňami na slovenskom poistnom trhu.
Kontakt

Poskytované služby

 • výkon sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva
 • revízia a preskúmanie poistných zmlúv
 • vypracovanie analýzy poistiteľných rizík
 • spracovanie návrhov poistných zmlúv
 • zabezpečenie uzatvorenia poistných zmlúv s vybranou poisťovňou
 • aktualizácia a modifikácia poistných zmlúv podľa skutočného stavu majetku a želania poisteného po celú dobu platnosti zmluvy
 • správa poistných zmlúv uzatvorených pred dobou účinnosti tejto zmluvy
 • konzultačné a poradenské služby v oblasti poistenia po dobu platnosti zmluvy
 • asistencia pri likvidácii poistných udalostí
 • prejednanie náhrady škody s poisťovňou
Zistiť viac

Výhody spolupráce

 • sme nezávislou spoločnosťou s cieľom zaistiť pre Vás najvýhodnejšiu ponukusme nezávislou spoločnosťou s cieľom zaistiť pre Vás najvýhodnejšiu ponuku
 • náš kolektív kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnou praxou v poisťovníctvenáš kolektív kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnou praxou v poisťovníctve
 • na základe dosiahnutých výsledkov a objemu spravovaných poistných zmlúv Vám dokážeme vo vybraných poisťovniach dojednať nadštandartné podmienky (zľavy, rozsah poistného krytia, výšku spoluúčasti a franšízy, osobitné dojednania odchylne od poistných podmienok, inú periodicitu splátok )na základe dosiahnutých výsledkov a objemu spravovaných poistných zmlúv Vám dokážeme vo vybraných poisťovniach dojednať nadštandartné podmienky (zľavy, rozsah poistného krytia, výšku spoluúčasti a franšízy, osobitné dojednania odchylne od poistných podmienok, inú periodicitu splátok )
 • všetky nami poskytované služby sú BEZPLATNÉvšetky nami poskytované služby sú BEZPLATNÉ
Zistiť viac

Poistenie majetku

Chcem vedieť viac

Poistenie podnikateľov

Chcem vedieť viac

Životné poistenie

Chcem vedieť viac

Cestovné poistenie

Chcem vedieť viac

Poistenie vozidiel

Chcem vedieť viac

>1500

klientov

>70000

zmlúv

12

pracovníkov

Kontakt

Ivana Olbrachta 32 911 01 Trenčín

GSM:+421 918 492 643