Produkty

Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť a istota

Ponuka šitá na mieru

Prenechajte Vaše starosti na nás. Vypracujeme pre Vás tú najlepšiu ponuku, ktorá je dostupná na trhu. Postaráme sa o Vaše zmluvy a posky-tneme Vám komplexný servis.

V súčasnej dobe sme svedkami toho, kedy na slovenskom poistnom trhu prakticky nepôsobí poisťovňa, ktorá je schopná predložiť svojim klientom komplexnú ponuku poistenia. Vaša spoločnosť je nútená orientovať sa v spleti poistných produktov desiatok poisťovní. Navyše zástupcovia jednotlivých poisťovní v snahe uspieť prezentujú svoje produkty ako najvýhodnejšie.

Sme samostaným finančným agentom a zastupujeme Vaše záujmy ako zmluvného klienta, ktorý nás touto činnosťou poveril.

Nie sme priamo zainteresovaní na žiadnej
z poisťovní.

Produkty

Poistenie motorových vozidiel

Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie.

Cestovné poistenie

Poistenie osôb pri cestách do zahraničia.

Poistenie majetku občanov

Poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí fyzyckých osôb.

Poistenie podnikateľov

Poistenie podnikateľských subjektov.

Životné poistenie

Kapitálové, Životné, Úrazové poistenie osôb.