Poistenie motorových vozidiel

Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť a istota

PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (skrátene povinné zmluvné poistenie, či PZP) kryje riziko škôd, ktoré spôsobíte prevádzkou Vášho vozidla.

Povinnosť uzavrieť toto poistenie je daná zákonom č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je určené na krytie rizika škôd vzniknutých pri havárii, krádeží, živelnej udalosti či vandalizmu.

Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia, ktoré slúži najmä k náhrade škôd zapríčinených vodičom z vlastnej viny na vlastnom motorovom vozidle.

Výška poistného by však nemala byť jedinou podmienkou pri výbere poistenia. Dôležité sú aj limity plnenia, ktoré poisťovňa v prípade poistnej udalosti poskytne. Taktiež je dôležitá kvalita asistenčných služieb, možnosti kombinovať riziká, a pod.