O nás

Náš cieľ je Vaša spokojnosť, bezpečnosť a istota

Dovoľte nám vyjadriť presvedčenie, že v nás budete mať korektných a spoľahlivých partnerov.

Veľkou výhodou pre Vás bude naša asistencia
v procese likvidácie poistných udalostí a obhajovanie Vašich záujmov.

Sme pripravení ponúknuť Vám najlepšie a zároveň najoptimálnejšie poistné riešenia. Naviac Vám ponúkame služby a spoluprácu pri likvidácii poistných udalostí. Našou prioritou je zasadzovať sa o urýchlené a spravodlivé riešenie poistných udalostí tak, aby ste boli ako náš klient spokojný.

Poskytované služby:

  • výkon sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva
  • revízia a preskúmanie poistných zmlúv
  • vypracovanie analýzy poistiteľných rizík
  • spracovanie návrhov poistných zmlúv
  • zabezpečenie uzatvorenia poistných zmlúv s vybranou poisťovňou
  • aktualizácia a modifikácia poistných zmlúv podľa skutočného stavu majetku a želania poisteného po celú dobu platnosti zmluvy
  • správa poistných zmlúv uzatvorených pred dobou účinnosti tejto zmluvy
  • konzultačné a poradenské služby v oblasti poistenia po dobu platnosti zmluvy
  • asistencia pri likvidácii poistných udalostí
  • prejednanie náhrady škody s poisťovňou