Samostatný finančný agent

Životné  poistenie :  

Je úplne pochopiteľné, že ani najlepší produkt vás neochráni v tom zmysle, že zabezpečí, aby sa vám nič nestalo. Avšak, keď už sa vám niečo nepríjemné a neočakávané stane, tak vám (alebo vašim najbližším) dobré poistenie pomôže danú situáciu riešiť.