Samostatný finančný agent
Mali ste poistnú udalosť?

Poskytované služby:


  1. výkon sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva
  2. revízia a preskúmanie poistných zmlúv
  3. vypracovanie analýzy poistiteľných rizík
  4. spracovanie návrhov poistných zmlúv
  5. zabezpečenie uzatvorenia poistných zmlúv s vybranou poisťovňou
  6. aktualizácia a modifikácia poistných zmlúv podľa skutočného stavu majetku a želania poisteného po celú dobu platnosti zmluvy
  7. správa poistných zmlúv uzatvorených pred dobou účinnosti tejto zmluvy
  8. konzultačné a poradenské služby v oblasti poistenia po dobu platnosti zmluvy
  9. asistencia pri likvidácii poistných udalostí
  10. prejednanie náhrady škody s poisťovňou