Samostatný finančný agent

Poistenie podnikateľov

Každé podnikanie prináša so sebou aj rôzne druhy rizík. Vhodné poistenie však môže prípadné škody zmierniť. Ponúkame Vám rôzne druhy poistenia, ktoré si môžete skombinovať na základe Vašich potrieb a zabezpečiť si tak komplexnú poistnú ochranu svojho podnikania.


Druhy poistenia:

Poistenie vozového parku

Poistenie majetku

Poistenie bytových domov

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Stavebno-montážne poistenie

Poistenie prepravných rizík

Poistenie strojov

Poistenie pohľadávok