Samostatný finančný agent

Partneri

Najväčšie poisťovne  na našom trhu, nám dali dôveru, aby sme pre nich sprostredkovali ich produkty pre Vás. Vzájomný vzťah založený na dôvere a obojstrannej spolupráci, predurčujú našu spoočnosť k tomu aby bola pre Vás tým najlepším partnerom.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,

UNION poisťovňa, a.s.

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Komunálna poisťovňa, a.s.

Wustenrot poisťovňa, a.s.

ČSOB poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

Uniqa poisťovňa, a.s.

AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obch. poisťov.a zaisťov.spoločnosť

AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

EULER HERMES S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

Genertel poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného člen.štátu

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

NOVIS Poisťovňa, a.s.

Partneri

Partnerské poisťovne

Najväčšie poisťovne na slovenskom trhu sú našimi partnermi.